Eger

EgerSzép elhelyezkedésének, megkapó atmoszférájának, bor-és fürdő- kultúrájának, lakói vendég- szeretetének köszönhetően Eger ma Magyarország harmadik leglátogatottabb városa. Történelme során számos fontos esemény színtere volt, neve mégis minden magyar számára a várát a törökök ellen hősiesen védelmezők regényben is megénekelt, hazaszeretettől fűtött történelmével jelent egyet. A kemény évszázadokat megélt egri várat a tatárjárás után, a 13.században kezdték építeni a Vár-hegyen, ahol már az államalapító István király (1000-1038) idején székesegyház és püspöki palota állt.

EgerA törökök közeledtére a 16. században hozzáláttak a vár erődítéséhez. Kapitánya 1548-ban Dobó István lett, aki folytatta az erődítési munkálatokat, ő építtette például a róla elnevezett bástyát. Az 1552-es török támadáskor alig 500 lovas és ugyanennyi gyalogos katona volt a várban. A 80 ezres török had ellenében vívott, 38 napig tartó elszánt kűzdelemben azonban a vár lakói, lányok, asszonyok is részt vettek – és fényes győzelmet arattak. Tettük aranybetűkkel szerepel a magyar történelem lapjain. A vár falai között ma a Dobó István Vármúzeum kiállításai láthatók. Ha letekintünk a várból, templomtornyok sokasága jelzi, hogy Eger évszázadok óta fontos egyházi központ – 1804-től érseki székhely -, de annak emlékét is látjuk, hogy a török végül elfoglalta a várost. A minaret 14 szögletű, 40 m magas karcsú tornya az 1596-tól közel száz éven át tartó török uralomra emlékeztet. Erkélyéről ugyancsak páratlan panoráma nyílik a városra.EgerEger büszkélkedhet Magyarország harmadik legnagyobb templomával. A 93 méter hosszú, 53 méter széles klasszicista érseki főszékesegyház – amelyet a pápa 1970-ben bazilika rangra emelt – 1831 és 1836 között épült. Tervét a magyar Hild József készítette, szobrait a velencei Marco Casagrande és műhelye faragta. Kupolája 40, tornyai 54 m magasak. Eger méltán lett messze földön is híres a barokk városaként, hiszen a történelmi városmagban számos szép és értékes barokk és késő barokk épületet csodálhatunk meg. Sokak szerint Európa egyik legszebb barokk temploma a szigorú rendház mellett játékosnak tűnő Minorita templom, amelyet az európai barokk egyik legnagyobb mestere, Kilian Ignaz Dientzenhofer tervezett. Ugyancsak pompás látvány az U alakú barokk épületegyüttes, az Érseki palota, amely az Érseki Gyűjteményi Központnak is otthont ad. Az érsekség kincsei között gótikus kelyhek, cibórium, ereklyetartó kereszt ejtenek ámulatba, de a Mária Terézia császárnő koronázási palástjából készült miseruhát is itt őrzik.

EgerA világi rendeltetésű barokk emlékek között előkelő helyet foglal el a Megyeháza, amelynek míves kovácsoltvas kapuját a magyarországi barokk vasművesség legjelentősebb mestere, a német születésű Fazola Henrik készítette. Az ő tudását dicsérik a késő barokk Kispréposti palota ablakai és erkélyeinek vasrácsozata is. A barokk jelentős építésze, az itáliai Giaovanni Battista Carlone saját magának építette a stílus csodaszép emlékét, a ma is alkotója nevét viselő Carlone-házat. Kultúrtörténeti érdekességeket őriz Magyarország egyik legpatinásabb felsőoktatási intézménye, a copf stílusú Líceum. Keleti szárnya fölött magasodik a 11 emeletes, 53 m magas csillagvizsgáló torony, régi nevén a Specula, amelyben csillagászati múzeumot tekinthetünk meg. A Líceumban működő Főegyházmegyei Könyvtár kódexekben is gazdag könyvtára őrzi az első magyar nyomtatott könyvet, a Budai Krónikát 1473-ból. Pompázatos belső várja a látogatókat a cisztercita templomban. Mennyezetig érő főoltára szokatlan és merész építésű, a magyar rokokó páratlan, látványos alkotása. A 17.században török elől menekülő, Egerben letelepedett szerb és görög családok építették a copf stílusú Görögkeleti vagy Rác templomot. Különösen szép gazdagon faragott és aranyozott ikonosztáza. Eger városától a szőlőművelés és a borgazdálkodás sem választható el.

Az egri borvidék legtekintélyesebb és legismertebb bora a mélyvörös színű, mérsékelten fanyar Egri Bikavér. A város legjelentősebb pincés területén, a Szépasszony-völgyben a gazdák mindig szívesen látják és kínálják a vendégeket.